Skip to main content

Full text of "Leaḃar mion-cainte i nGaeḋilg & i mBéarla = An Irish-English conversation book"

See other formats


PART II— Second Edition. teAbAtt tnion-cAince 
1 ti5Aet)it5 i 1 mbéAnlA 

SéAtnuf t. ó'ACAOijntiri, b.A., 

Oit)e g^e'óitge *] 6.aUvóaii tlirh^e^ó, 

1 gCoLÁifoe *Oe "La S-Alte, 

1 t)pof\cLáifi5e. 

•oo óúm. 

An Irish-English 
Conversation Book, 

BY 

JAMES L. AHERN, B.A., 

PROFESSOR OF IRISH AND MATHEMATICS, 

DE LA SALLE TRAINING COLLEGE, 

WATERFORD. 

Compiled for the Waterford Branch of the Gaelic League. 
PRICE TWO PENCE. 
Wiztvcf oxh : 

PRINTED AND PUBLISHED BY N. HARVEY AND CO. 
1903. 


fiQ ivin 1922 ^aoIza, Relations. ,A33 
7- AtxMf, father 
ttlÁtAif, mother 
T)e^b|\ÁtAitA, brother 
"Dei^Ofiup, sister 
X)^ÁtA^, a brother in religion 
Siúf\, a sister in religion 
Ac-atp mó|\, no, fe-An-xtó.Ait\, 

grandfather 
tH^t*M^ móf\, no, fe-An-rhÁúxMfv, 

grandmother 
tlé^rhbn^cxMn, uncle 
i&incin, aunt 
T)e^f bn^CAif At^n, paternal ; 

uncle 
T)eAf\rjj\ÁtxMf\ mAt-Af, maternal 

uncle 
t)ei|\ofiún aúa\k, paternal aunt 
T)eifbfiútt mÁtA\\, maternal aunt 
le^f-^txMn, step-father 
leAf-mÁtA^, step-mother 
te^f T)eAnonÁCAi|\, step-brother 
texvp -oeinbfiúf, step-sister 
teAf-rhxJiC, step-son 
te-Af-mje^n, step daughter 
AfJAin-ceite, father-in-law 
ÍT1.Át,difi-céite, mother-in-law 
At^if x3i ceite, his father-in-law 
XVtxMf\ ^ ceite, her father-in-law 
*Oe^t\tí>|tÁt-Aif\-céile, brother-in- 
law 
T)eit\bfiúf\-óéite, sister-in-law 
CtiAtti^m, son-in-law 
C0tfi-ct1.4rh.Ain, co-son-in-law CLann, children 
t)f\^t^i^-5^ot, a cousin 
Ct-ann An beijAu "oe^nbnÁCAn, N 

children of two brothers 

ClAnn An oeifc 'oeif\t>fiúf\, 

children of two sisters 
CtAnn *oe^|\Df\ÁCA|\ -j 
T)ei^bfiú|\,. 

children of brother and sister 
Cot c&AtfiAf;,'ist cousin 
5^ot An t)ó if T)ó, nó, cot cúige^, 
2nd cousin 

5-dot An cní ifcpi, no, cot f eir-e^n, 

-3rd cousin 
: 5-AOt An t>a\ka 5tum, a relation 
. of the 2nd degree 
5-Aot An ufxíorhAT) stum, a relation 

of the 3rd degree 
5-Aot An ceAtp AthAT) gtúm, 

a relation of the 4th degree 
5-AOt fpiOf\A*oÁtCA, spiritual 

relation 
5-AOt cti.Arhn.Air-, relation by- 
marriage 
AtAM(\ tMifd, god-father 
1TlÁtAif\ OxMfcí, god-mother 
XTíac OAiftí, god-son 
1nj;e,An t>.Air-ci, god-daughter 
P-Áifoe ZAt>A\\tA, nó, pÁifoe 

CAOA|\c^nAf, an illegitimate 

child 
QAmzpeÁóAc mnÁ, a widow 
t)x\incf\eAOAó pif\, a widower A5 mumeAti Ounine, Class Teaching. 
ITlion-poctoin, Vocabulary. 
t)tn-óeAn, btaróne, class, classes 'Ouo, nó, -oudao, ink pe^nn, pedrniA, pen, pens 
JTuAtimd, a form, a desk 1pÁ^péA\y, paper 

P-apeAfi ticf\e^ó, note-paper Vocabulary — continued. BcAtnpA, fCAtnpAÍ, stamp, stamps 

teAbAfi cóipe, a copy book 

Cipin UiAije, a lead pencil 

Cipin teice, a slate pencil 

téijeAt), to read, reading 

ScfíobA'ú, to write, writing 

ticniujAt), to spell, spelling 

5fAiméAfi, grammar 

CméAt, gender 

pineAnnAC, no, f ipveAnn, masculine 

t)tiinionnAc,no,buinionn, feminine 

tleAccfAC, neuter 

CÁf , case 

CÁf *oif eAC, nom. case 

CÁf semeArhnAc, gen. case 

CÁf geAfiÁnAC, accus. case 

CÁf UAbArvcAc, dat. case 

CÁf gAirmieAc, voc. case 

CÁf T)íobAtAC, abl. case CÁf ÁiceAó, locative case 

CeAóc, a lesson 

LeACA, teAtAUAó, page 

CAibiT)it, a chapter 

Ate, an article 

CAitc, chalk 

teAC, teACA, a slate, slates, ftinn 

(slate for a house) 
tJitfnf, number 

tlirhifi aouuac, singular number 
1Jirhif\ méAT)Ac, plural number 
Ate, article 
Ainm, a noun 
pocAt, a verb 
JTorvAinm, pronoun 
ileirhbeAtttA, preposition 
C01rhce.An5.At, conjunction 
íieirhbniAtAf, adverb 
JTocAt bniojtfiAf, adjective tnion-CAWC, Conversation. CÁ b-ptut Áf gceAcc in*om ? 
teACA rj-pí céAT) ■] CÚ15 if *oaca*o, 

au cfíorhA'ó CAibi*oit, Ate a 

tiAon if -pice 
Ctn-p fUAf buf tArhA An rhei*o 

•oíb 50 b-ptut An ceAcc f o aca 
tei$, a ÚomÁif tlí LAOgAirve 
léi5, An céA'o *otiine eite 
licni5 An -pocAt f om, a ConcubAin 
Cionnuf ticf eAnn cú é fin ? 
AbAin An -pocAt fom 
"Léij au tine fin 
Afotug *oo gut beAgÁinín, mÁ'f 

é *oo toit é 
LAbAin niof Aoifoe 
tlí 5ÁbA*ó *óuic tAbAif\C óorh nátvo 
CeAp fiiAimneAf Annpom 
A Úai*ó5 munA T>tAbAf\fAi'o rjú 

A1f\e T)0'n fUTTJ ACÁ Af\ fiubAt 

a^ac ctnfip 1*0 mé Af An btntmi 
tú Where is our lesson to-day 
Page 345, 3rd chapter, article 21 Put up your hands those of you 

who have studied this lesson 
Read Tom O'Leary 
Read next 

Spell that word, Con 
How do you spell that ? 
Pronounce that word 
Read that sentence (or line) 
Raise your voice a little if you 

please 
Speak up (lit. speak higher) 
You need not speak so loud 
Keep quiet there 
Tim, if you do not attend to what 

you are doing I will put you 

out of the class Conversation — continued. A ÚomÁirín cAbAinpi*ó mé An 

crtAC *otnc mutiA teig-pix) cú 

T>o'n pÁifoe rm 
T)ún bun teAbAin Anoir 
AbAin ^n céxvo nAnn T)o'n *oÁn 

fom Ár *oo meAbAijA 
Ca*o n-A tAOib 50 bjruit An linn 

rjor ac f om bAtb ? 
Oiox) An ceAcc ro AgAib 1 

gcotfiAin 1 mbÁjAAc 
CÁn rcuineAtriAn m"oé 
Cmn 1 5cóin cum leigeAT) 
téij-pix) mé fCAin *oib An *orjur 

UAbAifi Aine rhAit *oom' lei5eA*o 

leij-pimiT) 50 léin 1 n-AonAcrj 

tlÁ *oeAnAtfiA*o f ca*o A5 nAponcAib 

Sui*óix) ríor Anoir 

UÁ ré 1 n-Atn AnAmnA 5íao*óa*ó 

Hit Ann f o 

~CÁ Ann ro 

t)í 1*0' COfC 

Circ "oo béAt 

Cá cú •oemeAnAo mxmi 

CÁ pAib cú in"oé ? 

Cá méi*o rcolÁiní Annf o in*oiu ? 

An corhAimj rjú iat) ? 

Ueijix) au noinn 05 mr tia 
bui-ómb, An nomn meA"óon mr 
tiA ruAnmAib, 1 at) noinn Áfo 
mr nA bAmríb 

Sibp A|A nA bAinrib ritleAt) buj\ 

T)éAn Aitnir a\\ au gceAnn tíne 
"bíofj *oo f gníobA-ó 50 *oeA$ jUmi 
TIá cuimil Aon eAnpÁm lexr 

rhéin 
To|\mtn5 -00 rsníob.vó leir An 

bpÁipé^n ciopmtnjte 
Cuin T)\\mm -| *oáca $a bun t>o 

fgníobAt) 
txionn Atru\c iu\ peAnnA "] ha 

pAtpéif Little Tom, I will have to slap you 
if you do not let that child 
alone 

Close your books now 

Repeat the first stanza of that 
poem from memory 

Why is that first letter silent ? 

Have this task for to-morrow 

Where did we stop yesterday 

Prepare for reading 

I will read a paragraph for you 

at first 
Pay good attention to what I read 
We will all read together 
Do not forget to pause at the stops 
Sit down now 
It is time to call the Rolls 
Absent 
Present 
Silence 

Hold your tongue 
You are late to-day 
Where were you yesterday ? 
How many (scholars) present 

to-day ? 
Did you count them 
Let the Junior Division go into 

drafts, Middle Division into 

desks, and Senior Division into 

the Gallery 
Those on the gallery fold arms 

Imitate the head line 

Let your writing be clean and neat 

Don't rub any mistake with you 

finger 
Dry your writing with the blotting 

paper 
Put the name and date at the end 

of your writing 
Divide out the pens and papers Conversation — continued. t)*Mti$ ua tev\bAif\ cóipe 
Cuin 1 5CÓ1|\ cum ÁineAtfi 
tlÁ péAÓÁVÓ aou 5^|\f ún *\]\ fLínn 

a comAnrwi 
tliuMfi zÁ fib cníocnuij;úe ctunií) 

bun rtínnte le bun 5c.UAtAn.Aiti 
U-AbAin An ceinc leif An mbójvo 

T)0 jtAnAT) 

UAirbeÁn T>om -o'pneAsnA 
"CÁ t>o ctuT) oibne AtnUxc 
Uá *o'ÁineArh T)éAnuA 50 bU\rcA 
An j\Aib cu A5 obv\in a\* ÁineArh 

Anéin 
tlÁ bí péACAinc uimceAll one 1 

bp*vo if béin 1 mbui-óm 
t)ruilAm An ceACCA tuAp no tÁrh 

teif 
1r geÁnn 50 mbéi"ó ré 1 n-^m 

rugnAT) 
Ctnn teAbAin, peAt\v\A, 7 pÁipéin 

mr au gcubbujvo 
U05AT) bun n-Áice rém 1 

mÁinreÁTAis 50 focAif 50 

tiAic au rjrúgnA 
Cá pint a^atd uaó nAib cú ^n pÁn 

ó rgoil m*oé 
Uaja níof coiccmne Af r° auu\c 
LU15 irceAó 1 nbnn n-Átctb 
"Let)' toil, Afjume uArAit, leigriT) 

cú aitiac mé 
t)éi*ó rcníobAt) ó léi j;eAt), no, 

rcníobA'ó ó leAbAn Anoir 

45-Atnn 
Uei jeAfj ua nAOineÁm A5 pilteAt) 

pÁipéin, -An *0AnA buráeAn Ag 

c^fAT) rfwij; tApfAinn, au 

cníorhAT) buróeAn món- 

timceAll An mApA cum 

ceAóc eólAip-cíne 
f?A<5 An crlAC CAirbeÁnA"ó 1 

CAirbeÁnAT)AOir AibneACA, 

oileÁm, Ioóa, -outAije. 

ceAnncíní.cAoLAnACA, cAnÁile, 

bailee ouAin, cacajaaca mónA 

-] rtéibce n«A n€HinópA Collect the copy books 
Prepare for Arithmetic 
Let no boy look at his neighbour's 

slate 
When you have done put your 

slates by your sides 
Give me the duster to clean the 

board 
Show me your answer 
The work is slovenly 
The sum is neatly done 
Were you working Arithmetic 

last night 
Don't look about you while in class 

Is the time of the lesson up or 

nearly so 
It will be soon play time 

Put books, pens and papers in the 

press 
Take your places and march 

quietly to the play ground 

I hope you were not " mitching " 
from school yesterday 

Come more regularly from this out 

Fall into your places 

Will you please permit me to go 
out, Sir 

We will have dictation or tran- 
scription now 

Let the infants go paper-folding, 
second class wire-twisting, the 
third class around the map for 
a lesson in geography Get the pointer and let them point 
out the rivers, islands, lakes, 
countries, headlands, isthmuses, 
channels, maritime cities, prin- 
cipal cities, and the mountains 
of Europe. Céi|VO "i QaIa^a "j 5tiótc\í eite, Trades and Professions, and other Occupations. 
Tttion-£oclóif, Vocabulary. AcupnAe, attorney 
t)A^cé^\\, baker 
X)eA\y pbóif , a barber 
C-ApcAon, captain 
CApcAon ájvai$, captain of a vessel 
Cdpcdon toinge, a ship captain 
Cdpc-Aon tomgif, a captain of a 
fleet 

C-dprjAon ,Aif\m, an army captain 
CAitín búifvo, no CAitín- 

IpfiotÁlzA, a waitress 
CAitin-Aimr-ijAe, a servant girl 
CeAnti-Aroe, a merchant 
CeAnntngteóitv, a buyer 
Ce-Anntngfjeoip muc, a pig buyer 
CleijicAc, a clerk 
Cléif\e,AC-éAT),Acóifi, a draper's 

clerk 

Cuipéif\, a cooper 
CeAiinAi'óe biocÁitle, a spirit mer- 
chant 

CeAmnAi-oe £ÍonA,a wine merchant 
CocAi^e, cook 

CeAnnAit)e bó, a cattle dealer 
CeAnn.Ai*oe CApAlt, a horse dealer 
Ce^nnAi-óe lAfVAinn, an ironmon- 
ger 

CeAnnAi*6e teAbAin, a bookseller 

T)oCcuip, a doctor 

T)éAncóif gún-AÍ, a dressmaker 

T)éAncóif\ feótl, a sail maker 

T)éAncóif céA*o, a ropemaker 

OAfbog, a bishop 

Gat)Aóó1|a, a draper 

peA|\ x>ti£e, a lawyer 

pe^fA CAbAifne, a publican |TiACtói|\, a dentist 
pi5e^*oói|A, a weaver 
^aX>a T>ub, a blacksmith 
^aX)A -geAt, a whitesmith 
5^da Aif^i'o, a silversmith 
5-ad-a oi|\, a goldsmith 
5t ie "AT Ai"óe, a shoemaker 
5e.Áf\f\tóif\, a cutter 
St^r^t^ a grazier 
5í^oicéi|A, a grocer 

5-áfif tin btfifvo, a wa ^ er 

"LiAkg, a physician 

tTlAcléijinn, a student (///. a son 
of learning) 

tT1úinceóin, a teacher 

tDúmceói^ ceóit, a music teacher 

tTiÁi5ifoi|\ f5oite, a schoolmaster 

KYlÁM[\néA\,Ac, a sailor 

OiT>e, a professor 

OllAm, a professor with a doctor's 
degree 

Oifuiipeóin, an engineer 

Ófoóif , a hotelkeeper 

S,A5.Af\c, a priest 

An fAkgAnc 05, a curate (/#. //z<? 

young priest) 
Sa^ajac p-Aflóif ue, parish priest 
S-AgAf c f ^ojAtcAk, secular priest 
SA>5Af\c fiA^AtcA, regular priest 
SéipUne^c, a chaplain 
Siúinéij\, a carpenter 
Sao|\, a mason 
SciiAkbA'ooif, a sweep 
U-Áittiúf\, a tailor 
UiotriÁiní CAfAifce, nó, 
CA|VAb,AT)óip, a jarvey 
Uob^CAT)óin, a tobacconist /&5 imifc bÁine, Ball-playing. 
tT1ion-foctóif\, Vocabulary. 
tiAtfóiT), a ball t>Áine, a goal 

Cam Án, a hurley Cut bAife, a goal keeper 

CAmÁnACC, no, CAmÁmc, hurling púmce, a point 
lomÁnAÍ, a hurler éAscóin , a foul IT1ion-CAinc, 

SnibAil te-AC 50 fACAmAOiT) A5 

combine 
T)emimíf comopcAf bÁin e 
Cuifnn 0|\c 
teijpm teAC 
1ei5 *oúmn CAiteA*ó T>o'n CAob, 

nó, CAitnrrif *oo'n CAob 

t)UAlt f UAf An LIAtfOIT) 

t)tiAit Arrive -An tiAtnóiT) 
Cionntif acáitiaoit) A5 imi|\c? 
UÁ x>o tAob-f a A5 inline niAf fin 
CÁmo tAob-f a A5 imif c mAj\ fo 

t)l1Alt AnOlf, -A Ú-A1X)5 

UAbAif t»o fe-An-tAifs péni T>1 

UAbAif Aine 'oco' 6 Am Án 

UAbAif Aij\e •oot)' iminc 

UAbAin Aipe t>i 

Scop Í 

t)uAit f UAf 1 nÁ bí CAitteArhAWc 

Ainifife 
Ca*o cá cú A5 T)éAnAtri Annf om ? 
Uaja *] cofAin An aic feo 
leis tAfc Annfo í 
Cuif\ neAfc 1*0' bwlte 
Imtij ui|\fii Anoif a btiACAitU 
UeAnn teif Anoif, a ConcubAi^ 
Imtij tii|\|\i Anoif, a ctAX)Ai|\e 
1f éAgcóin é fin 
X)o tugAif con coife *óom 

UÓ5 f UAf AW ílAtf Ó1T) 

Uá fpeAc fAOf AgAm-fA Anoif 

CoimeÁT) t)o tAob 

CoimeÁ*o tí'áic 

|?An mAf ca cu 

•Rit Af t)o TMceAtt 

CAbAi|\ "oo teAC-juAtAmn *oó Conversation. 

Come on hurling (lit. let us walk 

on till we go hurling) 
Let us make a football-match 
I toss you (lit. I put on you) 
I consent (lit. I leave with you) 
Let us toss for the side 

Strike up the ball 

Strike out the ball 

How are we playing ? 

Your side is playing that way. 

My side is playing this way 

Strike now, Tim 

Give it your accustomed stroke 

Mind your hurley 

Mind your play 

Take care of it 

Stop it 

Strike up and don't lose time 

What are you doing there ? 
Come and protect this place 
Let it past you here 
Put firmness in the stroke 
Go for it now, boys 
Stick up to it now, Corley 
Go for it now, you rascal 
That's a foul 
You tripped me 
Take up the ball 
I have a free kick now 
Keep your side 
Keep your place 
Stay where you are 
Run your best 

Shoulder him (lit. give him your 
half-shoulder) Conversation — continued. Paia An jreAn rom, cá ré Ag 
x>éAnAm An iomAf\CA "oíogbÁlA 
Annrom ^An Aomne Ain 

'Se^'ó^ buAit i nÁ bíox) eAjt^ 

OfAC 

Cá ft aMHuij; 

Cuait> rí aitiag 

Caic irceAc í 

Uá rí cao5 ciAn T)o'n bÁine 

UÁ An c-Am tuAf ; no. 

UÁ An c-Atn CAirne 

UÁ leAt nA tuMtTif ipe ttJAf ; nó ; 

Cá teAC nA hAimrijie CAicxe 

Uá ^n 5AOC tmn ; nó 

Ca An -gAot 1 nÁn T>CAoib 

Uá at\ 5-AOt 1 nÁn nAgAix) ; nó, 

UÁ ^n jaoc i nÁn jjcoinne 

Atfunjmíf rAOb 

Ua An X)Á^\\e CAit,tce 

UÁ An bÁine jAbtA AgAinr» 

Uá An buAró AgAinn 

flí piú piuc (no *oat)a) tAt)-fAn 

ÍTIo nÁif\e rib! Hit aon rhAiC 

lonnAib 

T)ia 50 x>eó lib ) ,, u 

_ . v three cheer» 

C05A pn ) 

|TaT) f AOJAll 

An mbéit) cttnce itiaic tm/nti 

AgAmn ? 
CéAnAtn one ?;o pÁip c An ctuice ? 

nó, 
SiubAil leAC 50 T)CÍ An i?Aitce 
CAtom cof 11ÓCAIT) An iminc ? 
An "0015 leAC 50 bpuil monÁn 

T)eipi|i roin nA peAfAAib a\\ 5AÓ 

CAOb ? 

Cia X)0 jAb m-om ? 

thn\ró buACAilli ponrlÁifi^e 

Ceitne bÁiní -\ t>á púmce 1 

gcomne lx\ine 
CAfoé ah -oeipn acá eAconnA 

anotf Watch that man, he is doing too 

much harm there and no one 

on him 
Well, stride and don't be in 

dread, or, (afraid) 
It is outside 
It went out 
Throw it in 
It is behind the goal 
Time is up ; or 
The time is spent 
Half-time is up ; or 
Half-time is spent 
The wind is in our favour (lit. the 

wind is with us) ; or 
The wind is in our side 
The wind is in our face ; or 
The wind is against us 
Let us change sides 
The game is lost 
We have won the game 
We have the victory 
They are not worth anything 
Shane ! ye are no good 

(lit. God for ever with you 

(Choicest of men 

Long life 

Shall we have a good game 

to-day ? 
Come to the field of the game 

Let us walk on to the goal field 

When will the play commence ? 

Do you think there is much diff- 
erence between the men on 
each side 

Who won to-day ? 

The Waterford boys won 

Four goals and two points to one 
goal 

What difference is between them 
now, i.e., how does the play 
stand now ? 8 Ag itihi|Ac cÁpx^í, Card-plAying. 
IThon-jroctóip, Vocabulary. ÍÍai|ac, hAipzAnriA, heart, hearts 
tTltnle-Arj, muite*\c-AÍ, diamond, 

diamonds * 

Ufuucxvo, cfvmcAiT), club, clubs 
Sp^of^T), fp-Aop-Ai"oi, spade, 

spades 
Hi, king 

t)Ain|Aio5^n, queen 
Cin^e-AC, a knave 
1T)Á*ó, a trump 

An mÁ*ó nixMt, the best trump 
Ci-AnÁX), five of trumps 
Cút-cÁpx^, a card, not a trump 
Paca cÁfiCAÍ, a pack of cards 
An c-.Aon, the ace 
An X)6, the deuce 
y&n Cf\í, the three 
An ce^t-Aip, the four An CÚ15, the five 

An ré, the six 

Ar\ fe^cc, the seven 

An c-occ, the eight 

An u,aoi, the nine 

Ar\ *oeic, the ten 

Ar\ z-Aon a h*M|AC, the ace of 

hearts 
An r-Aon fp^o^AiT), the ace of 

spades 
An rj-xion muitic, the ace of 

diamonds 
An c-^on cjuuc, the ace of clubs 
*Oó h-dific, fp^OjVAiX), muitirj, 

CflUC 

And so on 1m|Aimíf ctmce cá\\t:aJ ; teij; 
•oúinn cUuce cájacaí n' imif\c 
Cionnup nnneócAmAoiT) 
Imfveóc-Arn-AoiT) compÁ'OACA ; 
nó, Imnije^T) gAó Aoinne-Af rem 
Hi imneóóx\T)-f a m^n pm 
1mpimir *oá cniúf no cfu beipc 

Hit cní tfiúf nó *oÁoeinc -Ag^inn 

Imnimif X)Á bei^rj: nu|\ rom 
Hit Aon irmnr; 1 nx>Á beipt 
tTlAfv rm pern aditp'ó ré x\n 

xMmfin *oúwn 
CAi'oé ^n cttnce unreóc.AmAoi'o? 
Cu\ ac^ CÚ15 pice^x), *oeic póe«vo, 

nó CÚI5 1f "OAtAT) ? 

1mf\imif An re-An-cUuce, CÚ15 ir 

X)AtAX) 

1f ^nnfin if mó azá imipc 
5eÁn|A (nó, beÁpp) n ^ cApc-Ai 
THe^rg (no ruAt) n-A cápcaí tTlion-CAinc, Conversation. 

Let us play a game of cards How shall we play 

We will play partners 

or, Let each play for himself 

I will not play that way 

Let us play two threes, or three 

twos 
We have not three threes or two 

twos 
Let us play two twos then 
There is no play in two twos 
Nevertheless it will kill time tor us 

What game shall we play ? 
Which is it : 25, 30, or 45 

Let us play the old game 45 

That gives the greatest play 
Cut the cards 
Shuffle the cards Conversation — continued. t)íot auiac x\a cÁ\yr&\ 

Cia lié t)o 6omfvÁT)4-tM? 

1f tnxMt An ceAf\bAc é 

éiti5 (nó, corhAifug) au imi^c 

UÁim-re CÚ15 "oéAj;; cAif-re -oeic; 

"J CÁ tUfA CÚ15 

Ú05 r-é r-m cltnce jMAin 
Cionnup acá av\ cóirhfeArh Anoif ? 
Hít AgAm-fA acc ceitf e cÁnrjAÍ, 

C-AltpitYIIT) f«^Ú-A*Ó AjAÍf 

T)o ctnc cÁfiCA uaic 

1f triAit An fÁf imi|\c é pin 

tlít aou rhAit ionnAm-fA cum 

nrnnc 
Uá ah 'oonAf te mí-Át) opm Anocc 
Seónf Áitpn!) mé tÁrhA teAU 
leig T>ámn ÁiceAnnA feónr-Áil 
Do ceitif (no féAnAip) tnAt) 
X)o ceitif mÁi) a\\ An caoaij\c 
CiauaT) minteAC *] cuij\eAt a' 

fpAopAi*o Aguf Aon ha hAific 

a ÓU115 ua íiao'ó Ofvni Deal (out) the cards 

Who is your partner ? 

He is a good partner 

Count play 

I am 15, you (here) are 10, and 

you (there) are 5 
He took a jink (lit. a running game) 
How is play now ? 
I have only four cards, we have 

to deal again 
A card fell from you 
He has a good knack of playing 
I am no good for playing 

I am terribly unlucky to-night 
I will change hands with you 
Let us change places 
You did not (lit. you denied) give 

a trump to the lead 
The five of diamonds trumps, and 

the knave of spades with the 

ace of hearts, (it is they) that 

blistered my entrails SagAf éif5 -j j?ocaiI lAfgAipeAcc, 
Species of Fish and Fishing Terms. tVlion-foctóip, Vocabulary t)fiA*oÁn, a salmon 
t)AltAC, a flat fish 
t)j\eAC, a trout 
t)fieAC btn'óe, brown trout 

yellow trout) 
t)fveAc geAl, white trout 
t)ionÁn, nó, fppuic, a sprat 
"biA-ó, bait 
CotLAtnoifi, a hake 
Cteite, a nn 
Cleicí OU1I.5, lower fins 
Cteiri T)nomA, dorsal fins Coice, a fishing cot 
Cuiróój;, a pollock 
Cuileó5, a fly 
(///. TkibAn, a hook 

"OnugA, a hake line 

GAnbAtt, tale 

GAr-cti, an eel 

£\Áinne, a ring 

5f\AibiUn, gravelin 

5^ca, a gaff 

lonal, a snare 

1 Aif5, bait cut off the tail of a fish 10 Vocabulary- 

te*\tó5, a flat fish 

V-AT15.A, ling 

tion no. líoncÁn, a river net 

"bfuvoog, a purse-shaped net with 

one handle 
lion -oá iúAi'oe,pursed-shapednet 

with two handles 
1TL\cnA0t, a mackerel 
Hunt a, a rod line 
piv\fc, a worm 
pilrein, a pilchard 
tlibe, gut 
llibe AnionAt, a rib net to spring —continued. 

S54TKM1, a herring 

SjA-oAn un, a fresh herring 

SgA-oÁn stupe, a salt herring 

S5.A-0.An "oeAns, a red herring 

S51.An.AC, scaly 

S50UÓC, a gill 

SIac lAfgAipeACC, a fishing rod 

tion, a net for the sea 

1-Af5Aif\e, a fisherman 

Spice fAite, a spike for the heel 

of the rod 
UjVAij;, a spear for spearing salmon Vlion-CAinc, Conversation. CeATiAm ope A5 lAfSAineAcu 
An mbéró ax\ tÁ 50 m&\t cum 

lAfSAineAccA 
1f t)ói5 tiorn 50 mtoéix) cÁ 

T>e^\ttf a"ó uiaic a\\ An rpein 
Cia aca cuiteó5 nó piApc béifj 

50 m*Mt m-oiu ? 
1f "0015 Horn 50 rnb'peAnn At. 

cuiteóg mx)iu, uá An tÁ no 

foUirtfiAn ; no, 
1r T)ói5 tiorn 50 mb'peAnn An 

piAfc CAnéir an cuite bi 

AgAinn mx)é 
t)íof Amtuj irroé *] bí An c-uifge 

An-cnom 
béró ré níor peAnn in*oiu, cá An 

IÁ geAl 1 An ctule imtijte 
Cia aca T)Of ua bAibnib ip peÁnn 

cum iAf5AipeAccA &p put) n.\ 

n-ÁiceACA ro ? 
Cia An pónc éif5 if mó to^cAn 

Af An AbAinn peo caII 
CójúAn 50 León bnic buróe "j 

nomnc bnic geAlA 1 ró bjuvoÁn 

ah 01 r 1 Anip Come fishing 

Will it be a good day for fishing 

I believe it will be, the sky has a 

good appearance 
Which is a fly or a worm the 

better to-day ? 
I think the fly better to-day, the 

the day is too bright ; or, 

I think the bait better after the 
flood yesterday 

I was out yesterday and the water 

was very heavy 
It will be better to-day, the day is 

bright and the flood is gone 
Which is the best river around 

these places for fishing. 

What sort of fish is taken most in 

this river yonder. 
Brown trout are taken in great 

numbers, some white trout, and 

an occasional salmon now and 

a sain II Conversation — continued. 1f t)e^f An ntm beit A5 

lAfgAineAcc nuAin bíonn An 

c-u\r 5 a 5 Fpe^s-Aifc 
.An bftut An c-iAf 5 Ag pneAgAin c 

mt)iti ? 
tlítiT) acc 50 note ; nó, cait> 

fiA*o bniogrhAn 50 teón m*oiti 
An nAbAir as An cnÁij; Anéifv ? 
Hi nAbAf , cat) X)0 bí Ann ? 
t)í UAtAc món fgA'OÁn mr An tion 

in*oiu 
An b^rnt rsxvoÁm *OAon Anoif ? 
tlitit) nó-T)AOf\, cá a Uiac niof 

pe-Aftt nÁ Anuf\Ait> Fishing is pleasant when the fish 
are answering 

Are the fish answering to-day ? 

They are only badly ; or, they are 

lively enough to-day 
Were you at the strand last night ? 
I was not, what was there ? 
There was a big load of herrings 

in the net to-day 
Are herrings dear now ? 
They are not very dear, the price 

is better than last year éAntAit, Birds. CeAfic, a hen 

CeAnc pnAOi g, grouse 

CeAnc tnr^e, a water hen 

Collin, nó, cotum a dove 

Cotum Aitte, a cliff-pigeon 

Cotum coitte, a wood-pigeon 

Con n, a stork 

CneAbAn, a woodcock 

^éAT) pAttÁm, a wild goose 

^e-Atbún, a sparrow 

lot An, an eagle 

Lac a, a duck 

"LotToub, a blackbird 

tlAorgAC, a snipe 

p^s bin*óe, no, f5^5 ©woe, 

yellow hammer 
pAcnnifs, a partridge 
péACog, a peacock 
jOionoiT), a parrot Cuac, a cuckoo 

'Onin'o, "OfuiroeAc, a stare 

T)neóitín, a wren 

|?1AC, a raven 

J?iac mAnA, a cormorant 

|?AoiteÁn, a seagull 

j?uireó5, a lark 

5éA"ó, a goose 

piorun, a pheasant 

pocAine ua mbÁncA, nó, fnAj; 
bneAC, magpie (the first literally 
meaning the picker of the fields) 

pnéAóÁn, a crow 

SeAbAC, a hawk 

Smót, rmótAó, a thrush 

Spi"oeó5, robin red breast 

SiobÁn An bófJAin, wagtail 

CnAonAé, corn-crake 

Uuj\cac, a turkey 12 1Tlion-cAinc. Cia aca éAn if jre^nn te-AC ? 

An fpiT>eó5 5^n T>A\bc 

An bjniAfVAir- nexvo em niAm ? 

'PtiAfVdf tiexvo cifice jtjvaoij inborn 

An mó tube tM innti ? 

tlí ^Aib act: lib 

)?éAc at\ *o|\eóitm a]\ aw gcfvdoib 

An mó 5eÁf\cu\c Ag ^n T>|\eóilín, 

An frptnl pof ^s^c? 
Cá piof 50 mAic, bíonn occ 

5cmn *oé^5 
ConnAic mé *ÓÁ pocAif\e nA 

mbÁncA int)iti 
ClA ATI Á1€ ? 

A5 T)«t CfiApnA An bótxMjA 
T)eif\ fiA*o 5«|\ mAiú Ati corhAntA 

é fin aj\ ah Aimfm 
Cat» *oei|v cú 50 bptnt uia 

COmA^tA \X\A\t Afl AT\ AimflfA ? 

*ÓÁ pocAine peicrinc le céite 
An |\AbAbAn A5 tArhAc mx)é ? 
t)íomAf\ CAmAitUn -co 'n IÁ 
An A|\ An f UaX) bíobAjx ? 
tlí tieAt), tMomof tíof mr-An 

múncÁw A5 lAmAC nAOfSAig 
An \\AX)AT)Ap pAi|Afin5 ? 

tlí fAAbAT)Af\, ní bptlAfVAmAfA ACC 

cní péife 
An nAt>At)Af 1 b-pxvo Atntnj; ? 
í)íomAf\ AmtH5 ón *oeic a ctog 

50 T)CÍ At1 cpí 
1f beAg *oo to\\At> bttf fuibAit 

t)o bí AgAlb 
tlíl teijeAf Afi fm pém 
A|v cAnsAbAfi AbAite Annfom ? 
ÚÁnsAmA^ -] bíomAn ctmtA 50 

teó|v What bird do you like best ? 
The robin without doubt 
Did you ever get a bird's nest ? 
I got the nest of a grouse to-day 
Were there many eggs in it 
There was only one egg 
Observe the wren on the branch 
How many nestlings has the 

wren, do you know ? 
I know well, she has 18 

I saw two magpies to-day 

Where ? 

Crossing the road 

They say that is a good sign of the 

weather 
What do you say is a good sign 

of the weather ? 
To see two magpies together 
Were you fowling yesterday ? 
We were a little bit of the day 
Is it on the mountain, you were 
No, we were in the marshes 

shooting snipe 
Were they plentiful ? 
They were not, we got only three 

pairs 
Were you long out ? 
We were out from 10 o'clock to 3 

It is little you gained by it (lit. it is 
little the fruit of your walking was) 
There is no cure for that too 
Did you come home then ? 
We did, and we were tired enough n Upors^n Uije, Household Furniture. t)|\ÁitUn, a sheet 
t>tAincéAt), a blanket 
t)ófro, no, ctÁf, a table 
t)óiro Cfunnn, a round table 
X)pAnx>&, first brand placed under 

an oven while baking 
t)ftAc úf\lÁif\, carpet 
t)péA5Án, toy 
t)uit5, bellows 
C^f-A e&x>Ac, wardrobe 
CÁf a leAbAjv, book case 
CÁp a peilLiui|\, pillow case 
Cacaoi|\, chair 
CACAOif\ eAfgdtt, arm chair 
Cacoij\ ftiAirtinif, easy chair 
GiocaL, kettle 
Cipcm, kitchen 
CIája cinnceÁin, mantel piece 
Cl&\\ CAODAn^c, side board 
Co|icÁn, pot 

CojicAn bÁcÁLA, baking pot 
Cofwn ceine, fender 
Cubbujvo, cupboard 
Dtiitc, quilt 
Cumcin. curtin 
TXaILaí, blinds 
"Puinneog fpeipig, sky light pui|\eAnn cinnueÁin articles on 

piece 
5t*e-AtTOAt, griddle (used for 

baking oaten bread) 
t,AtnpA, no, uf\iUlr*e,An, lamp 
LeAbAt), bed 
Locca, loft 

ÍTIáIa lÁnrie, hand bag 
p,Áipoe bpéige, no, bÁbóg, doll 
pÁptiif , parlour, drawing room 
peitUiip, pillow 
piocAi|\e ceme, poker 
CirmolCA, no, pioccuiju, pictures 
Poua ué, tea pot 
ftApúp, razor 

SeAfArh nij;eAkCÁin, wash stand 
SeómjvA *omnéif\, dining room 
SeómpA pui-óeACÁm, sitting room 
SeótnpA uaccajiac, attic 
SgittéA-o, skillet 
SínueÁn, lounge 
SuAix)|\e, stairs 
Scot, stool 
SupupA, strop 
Uocu, mattress 
Uocc 5A|\b, palliasse ÍTlion-CAinc, Conversation. Cat) do cofAin An cLÁp CAOOÁnAC 
r-oin ? 

Cia An tMS^r AC ^ V Atm ? 

Ca'í\ ceAnnuigip é? 

áS]\ -oéAnAX) Y A P°P A f oln é? 

flAC bpeÁj UA CAtA01|\eAÓA ia*o 

r-o ? What did that sideboard cost (lit. 

defend) ? 
What sort of wood is it made of ? 
Where did you buy it ? v 
Was it made in that shop 
Are not these fine chairs 14 Conversation — continued. Uá p*vo 50 iru\it, nu\n t>o cu^Af 

AingeAT) 1TIA1C Of\f\A 

An ceAnntupf An rínceÁm leó 
T)o ceAnmnjeA cnorgÁn An 

creómnA reo 50 téin 1 

n-émfreACC 
An nAiu criorgAn "DAon ^n UAin 

rm ? 
t)í ré níor 'OAOine nÁ cá Anoir 
Kuioa'.I teAC "j ftn'oimif le tiAir 

ha cement) 
'OnuiT) f«Af $o tjcí An ceme 

Ct1ip T)0 COfA Af\ An gCOf AltlC 

("05 An co|\cÁn 1 cinn Af An 

crlije é 
CA An ClOCAt A5 fjuvicat) 
pioc An ceme 
Ca bpuil An tinfAt 50 rocnócA-o 

An ceme 
]TéAc An piocAine 'f^ gcúmne 
C*\óAin cujAm s«At, cÁAn ceme 

T)Ul Af They are good, because I gave I i 
good money for them 

Did you buy the lounge with them ? 

I bought this whole suite of fur- 
niture together 

Was furniture dear then 

It was dearer than now 
Let us go and sit at the fire 

Move up to the fire 

Put your feet on the fender 

Take the pot and put it out of the 

way 
The kettle is boiling 
Poke the fire 
Where is the tongs till I fix the 

fire 
Look at the poker in the corner 
Bring me some coal, the fire is 

going out 1 -ocAoib v\a neASlAire, Concerning the Church. AnÁm, wafers 

Alcóin, altar 

AirneAnn, mass 

t)of5A j.\\oir"Oin, confession-box 

t)Ainri, the gallery (///.the benches) 

"beAnnAóc Ctnnp Cniorc, 

Benediction 
CAiUf , chalice 
CiUL, a church 
CI1ACÁ11 nÁ HoT)lA5, Christmas 

crib 
Conóm rhtnne, rosary (lit. the 

crown of Mary 
erne Cniorc, the vestments (///. 

the apparel of Christ) 
pAOirom, confession íotoAfvC, a sacrifice 

lAn ah créipéil, the middle of the 

chapel 
ÍÍÁ1UU, rails 

SACfuv.minc, a sacrament 
SéipéAt, chapel 
SoifjéAt, gospel 
SeAiimóin, a sermon 
SeAmnóncAij;, a preacher 
S5K\cÁn, an aisle 
Sli£e nA Cnoire, the way of the 

Cioss 
SunHíACÁn, a seat or form 
Uao& iia UlAij'ome IThnne, 

Gospel side 
CaoG ílAoirii 1eófAp, Epistle side 15 mion-ó-Ainc, Conversation. Ca*o aw c-AipneAnn a$ a nAOAir 

111*0111 ? 

Oíor A5 aw ^céA-o Air:nionn ; 

nó, AgAn *OAnAhAij:p iorm ; no > 

A5 An Aifflionn *oéi"óeAnAC 
Cia Léi£ An c-AipneAnn 

•oéi'óeAnAC ? 
T)o téi$ An tAtAin pÁ-onAij;, *] ní 

fAit) ré 1 b-pAT) teir 
An tug fé reAnmóin tiAi*ó 
Ú115 -j t>A*ó niAit a *óíot Ain é 
"D'AinrgeAf ceAUA gun rriAit An 

fAgAf reAnmóin tADAinc 

UA1X) é 

An 1 mt)éAntA nó 1 n^e-A'óits *oo 

tAbAin ré ? 
1f 1 n^^e'óitg i if tíorhtA An 

ceAngA 5^^*ó 1 ^5 e ^ C -Á ^15^ 
1f pa*oa ó -o'Ainij; mé 5Ae*óil5eóin 

corn niAit teir 

CAT) A1f\ Af\ tfvÁÓC fé ? 

An f oif géAt An tAe 

An f\Aib Aon fogriA te *oéAnAir. 

Aige 
t)í pogrvA pór ax) ; cÁ Uat)5 ua 

T)otfmAiU, "j HlÁirie ní hAcóA 

ctim £>eic pófCA An T)órhnAC f o 

ctigAinn 
An X)éAn ré Aon fógfVA eite 

tlíon -óéAn acc *oo 5111*0 fé An 

rhAc Úai*ó5 tíí lAo^Aine ftiAin 

toÁr 1 nAmeniocÁ 
An bj?ACA cú Ua*ó5 Uuat) A5 An 

Aipnionn ? 
ConnAic mé, 1 *oá corhAntA -péin 

t>í fé *oéi*óeAnAc teir 
1f gnÁtAó rom *oó ; ir AnnAfh 

bíonn ré 1 5CorhAin nA 

OpAi*oneACA rrnonA What Mass were you at to-day ? 

I was at the first Mass ; or, at the 
second Mass ; or, at the last 
Mass 

Who read the last Mass ? 

Father Patrick read it, and it did 

not take him long 
Did he give a sermon 
He did, and did it well 
I have heard already that his 

knack of giving a sermon was 

great 
Which was it Irish or English he 

spoke ? 
It was in Irish, and it is polished 

his tongue is 
It is long since I heard an Irish 

speaker as good as he 
On what did he speak ? 
On the gospel of the day 
Had he any announcement to 

make 
There was a banns of marriage 

Tim O'Donnell and Mary O' Hayes 
are to be married next Sunday 

Did he make any other announce- 
ment 

He did not, but he prayed for 
Tim O'Leary's son who died in 
America 

Did you see "foxy " Tim at mass 

I did see him, and by the same 

token he was late too 
That is customary with him ; it is 

seldom he is for the small 

prayers Date 


Due 
• 


j. 


í 
f^i'M' 


Ctnpitn-f< 

A t) 


tested for 
1 of A. B. 
week) 


fe^curi 
£)0 uT)Q^ 
A AUAYT] 
i his soul 
e dead of 


ptif\5^ 

fO T)1>A 
y 

ss in this 
le Bishop 
A*$ A\1 

\,ÁtA\y\ , 
t)éit) Aip 
cug^int 
5cuirhn 
sary mass 
esday for 
of 
t)éix) be-At 


tion this 


cfiáCórb 
ist 7 


CAX)A\\y.Alt 


t)éit) ctm 
be given 


C^OaM|\C 
is parish 
:k 


U\A UOi 
■Atl tiocc 
t)éix) f^ ^ 
SAt^i|\n feo cug^inr 


i n-.A f6 


Saturday, 


trom to 9 c 


hearing 
rch next 
/clock 50 T)CÍ T\-A X\AO\ a clog 
vr,., , T a.Bies L PB1227 A28 
Author 

Irish-Iiinglish conversation 

Tito Ok. 

Wotorford, .Harvey, 1903, A BOSTON COLLEGE LIBRARY 
UNIVERSITY HEIGHTS 

CHESTNUT HILL, MASS. 
Books may be kept for two weeks and may be 

renewed for the same period, unless reserved. 
Two cents a day is charged for each book kept 

overtime. 

lf y ou cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

Th e bottowet is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the 
same. 

PHOTOMOUNT 

PAMPHLET BINDER 

Manufactured by 

GAYLORD BROS. Inc. 

Syracuse, N. Y. 

Stockton, Calif.